کشور هندوستان در شبه قاره هند واقع شده است و در همسایگی کشورهای نپال چین پاکستان سریلانکا قرار دارد. هند به مملکت هفتاد و دو مردم سرشناس می باشد که درواقع نیز چنین است دهها نژاد فرهنگ کیش با زبانهای متنوع در مملکت در ساحل هم حیات میکنند.
زبان مردم هندوستان


آردینی اوخو
چهارشنبه 8 آبان 1398
بؤلوملر :